Gradjevinska inspekcija – obavestenje

Zakon o ozakonjenju objekata daje mogućnost da građani , vlasnici  nezakonito izgrađenih objekata  mogu obavestiti građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat  kako bi se na osnovu toga  izvršio popis takvih objekata. Zakonski rok za popis nelegalno izgrađenih objekata je 27. novembar 2016. godine.

U cilju efikasnijeg i bržeg  sprovođenja popisa nelegalno izgrađenih objekta,  u svim mesnim zajednicama će se u periodu  od 12. do 30. septembra 2016. godine  omogućiti građanima da sami prijave nelegalno izgrađene objekte .

Građevinska inspekcija

 

Related posts