Vazni telefoni

Policija 192
Požarna služba 193
Hitna pomoć 194
Hitna pomoć 024 / 551 – 373
Gradska bolnica 024 / 555 – 222
Centar za obaveštavanje 985
Tačno vreme 195
Telegrami 196
Prijava međunarodnih 901
Obaveštenje o br. tel. predplate 988
Turist biro Subotica transa 024 / 555 – 466
Toplana – prijava kvara 024 / 548 – 383
Vodovod i kanal. – prijava kvara 024 / 557 – 711
Dimničar 024 / 553 – 072
Informacije o sportu 9814
Dragstor 024 / 558 – 326
Buđenje 9811
Subotica trans 024 / 547 – 777
Autobuska stanica 024 / 555 – 566
Željeznička stanica 024 / 555 – 606
Elektrodistribucija 024 / 552 – 702
Konzulat Rep. Mađarske 024 / 554 – 811
Konzulat Rep. Hrvatske 024 / 557 – 793
Stomatološka služba sa odrasle 024 / 553 – 554
Dečiji dispanzer 024 / 553 – 559
Školski dispanzer 024 / 600 – 795
SOS služba 024 / 553 – 000
Subotica gas 024 / 641 – 211
Čistoća i zelenilo 024 / 620 – 444